Exchange 2007 Anonymous rechten (hub/edge)

Mocht je geen Exchange Server met edge rol willen inzetten dan kun je de hub server ” misbruiken” om het email verkeer te laten afhandelen.

Je moet dan anonymoususers rechten geven, dit kan met het volgende cmdlet :

set-ReceiveConnector -identity “Default EXCHANGESERVER” -PermissionsGroups AnonymousUsers

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.