Upgrade VI 3.5 –> vSphere, VMotion not used probleem

Probleem : na upgrade van Virtual Center werkt VMotion niet meer. Bij inventory/host and clusters –> configuration staat bij license dat VMotion niet gebruikt wordt. De oplossing is als volgt :

  • Lees de VI 3 vmware.lic opnieuw in (bij VMware License Manager tools)
  • Disable VMotion op de virtuële switch
  • Enable VMotion op de virtuële switch

  vmotion not usedvmotion enable disable

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.